نمایش یک نتیجه

نمایش یک نتیجه

اسپری تأخیری لیدوکائین کلاسیک دلتا

قیمت: 57,000 تومان
اسپری تأخیری لیدوکائین کلاسیک دلتا حاوی 10 درصد لیدوکائین، جهت استفاده آقایان فرموله شده است.