دماسنج دیجیتالی اکیومد مدل RB-600

۱۱۵.۰۰۰ تومان
دماسنج دیجیتالی اکیومد مدل RB-600 برای اندازه گیری دمای بدن انسان از طریق گوش مورد استفاده قرار می گیرد.