آب استریلیزه ماجان کاله مناسب برای نوزادان و کودکان 330 میلی لیتر

۱۲.۵۰۰ تومان
آب استریلیزه ماجان کاله مناسب برای نوزادان و کودکان محصولی جدید از شرکت کاله می باشد که مشکل بسیاری از والدین را برای تغذیه سالم فرزندشان برطرف می کند.