ماساژور صورت و بدن باستنیک

قیمت: 120,000 تومان
ماساژور صورت و بدن باستنیک با داشتن ابعاد کوچک و وزن سبک، قابل حمل و نقل آسان میباشد و میتوانید از آن در منزل، محیط کار، مسافرت و ... استفاده نمایید.