نمایش یک نتیجه

نمایش یک نتیجه

شیردوش مایا

قیمت: 60,800 تومان
شیردوش مایا متناسب با انواع سینه ها، برای دوشیدن شیر اضافی سینه مادر و تسکین آن در زمان عدم آمادگی کودک برای تغذیه و یا ذخیره سازی شیر به دلیل دور بودن کودک از مادر مورد استفاده قرار می گیرد.