نمایش یک نتیجه

شربت کامی کالم، بنیان کسری سرشت سلامت

۶۳.۰۰۰ تومان
شربت کامی کام، بنیان کسری سرشت سلامت حاوی اسانس دانه شوید می باشد که در رفع دل پیچه نوزادان و قولنج‌های حاصل از بلع هوا همراه با تسکین فوری کولیک در اطفال و نوزادان مورد استفاده قرار می گیرد.