نمایش یک نتیجه

اسپری تاخیری لیدوکائین سزار

۱۵۵.۰۰۰ تومان
اسپری تاخیری لیدوکائین سزار با دارا بودن 10 درصد ماده تاخیری لیدوکائین، مدت زمان رابطه را تا حد قابل قبولی افزایش داده  و موجب افزایش رضایت جنسی زوجین می شود.