نمایش یک نتیجه

قطره نووفر اطفال هگمتان داروی غرب

۴۰.۰۰۰ تومان
قطره نووفر اطفال هگمتان داروی غرب حاوی آهن به صورت سدیم فرداتات (Sodium FerEdetate)می باشد که کم خونی ناشی از فقر آهن را درشیرخواران و کودکان برطرف می سازد.