نمایش یک نتیجه

ژل کنتراکتیوبکس مرز 

۲۹۷.۴۰۰ تومان
ژل کنتراکتیوبکس مرز موجب نرمی، صاف و هموار شدن بافت اسکارهای قدیمی و سخت شده هایپرتروفیک (برآمده)، دردناک و همچنین اسکارهای بد شکل و ناهنجار می‌شود.