نمایش یک نتیجه

باند سوختگی کنار بافته پاسار

۷.۶۰۰ تومان۱۱.۶۰۰ تومان
باند سوختگی کنار بافته پاسار مخصوص پانسمان زخم‌های ناشی از سوختگی بوده و با حالت ارتجاعی مناسب و گیرایی ایمن، حداقل فشار را ایجاد کرده و به عضو آسیب دیده اجازه حرکت می دهد.