نمایش یک نتیجه

باند کشی فشاری با فشار زیاد سالم ابزار درمان

۲۰.۰۰۰ تومان۶۵.۰۰۰ تومان
باند کشی فشاری با فشار زیاد سالم با اعمال یکنواخت فشار بر اعضای آسیب‌دیده بدن، مانع از افزایش التهاب و درد در عضو آسیب‌دیده شده و همزمان از فعالیت بیش از حد عضو مذکور جلوگیری می‌کند.