نمایش یک نتیجه

قطره بیلی ناستر سبحان دارو

۳۸.۰۰۰ تومان
قطره بیلی ناسترحاوی عصاره آبی شیرخشت می باشد که در درمان زردی نوزاد بسیار مؤثر است. این فرآورده باعث می‌شود که با افزایش دفعات مدفوع، چرخه انتروهپاتیک که به زبان ساده‌تر مسیر پاک سازی بیلی روبین از راه کبد است سریعتر شود.