نمایش یک نتیجه

محلول آنتی سپتیک زخم طباسپت تریتا

۱۴۰.۰۰۰ تومان
محلول آنتی سپتیک زخم طباسپت تریتا نه تنها بر طیف وسیعی از میکروارگانیسم ها اثرات بسیار خوبی می گذارد بلکه میکروارگانیسم های مقاوم به درمان را نیز پوشش می دهد.