نمایش یک نتیجه

افشانه بینی نازومیون

۵۰.۰۰۰ تومان
افشانه بینی نازومیون با بهره گیری از هم افزایی نمک دریا، عصاره پروپولیس، اکیناسه و آویشن با ویروس‌های سرماخوردگی مقابله نموده و موجب کاهش عفونت مجاری تنفسی و سینوسی می گردد.