نمایش یک نتیجه

باند سوختگی کنار بافته سپاهان بهبود

۷.۶۰۰ تومان
باند سوختگی کنار بافته سپاهان بهبود مخصوص پانسمان زخم‌های ناشی از سوختگی بوده و با حالت ارتجاعی مناسب و گیرایی ایمن، حداقل فشار را ایجاد کرده و به عضو آسیب دیده اجازه حرکت می دهد.