روش پرداخت

پرداخت از طریق درگاه پرداخت بانکی که هنگام خرید برای کاربر نمایش داده می شود قابل انجام است.