نمایش یک نتیجه

دستکش جراحی لاتکس استریل جیتکس

دستکش جراحی لاتکس استریل جیتکس با استفاده از گاز اتیلن اکساید EO و اشعه گاما استریل شده تا در موارد خاص قابلیت استفاده داشته باشد.