نمایش یک نتیجه

باند دوربافت ساده طبیب صبا افزار

۴.۰۰۰ تومان
باند دوربافت ساده طبیب صبا افزار با جلوگیری از تبخیر ترشحات، زخم را از سرد شدن محافظت می كند و درجه حرارت 37 درجه سانتیگراد كه بهترین حرارت برای تقسیم سلولی است را ثابت نگه می دارد.